Jdi na obsah Jdi na menu
 


Základy ovládání systému

Následující text si klade za cíl seznámit uživatele začátečníky se základními principy ovládání systému Android, jeho prostředím a několika ovládacími gesty, jež jsou pro interakci s dotykovým rozhraním nezbytná.

Pevně doufám, že vám tento rychlý manuál bude užitečným pomocníkem.

Popis základního prostředí systému

Google Android se zpravidla skládá z několika domovských obrazovek nebo chcete-li pracovních ploch, na kterých se tak jako na běžných počítačích sdružují veškeré ikony aplikací, složky, případně widgety.

Widget je buďto úplně grafický nebo může být opatřen i textovým popiskem a slouží k rychlému a hlavně aktuálnímu zobrazení určitých informací.

Může se jednat například o widget s předpovědí počasí nebo s indikátorem stavu baterie.

Domovských obrazovek bývá typicky pět až sedm (závisí na konkrétním modelu a grafické nadstavbě výrobce), mezi nimi je možné plynule přepínat pomocí přejetí dvou prstů zprava doleva nebo obráceně.

Většinu domovské obrazovky tedy zabírají různí zástupci aplikací,v její spodní části pak bývá umístěn jakýsi dock, který v sobě ukrývá většinou pětici ikonek pro nejčastěji využívané aplikace, typicky se jedná o SMS/MMS, Telefon, Kontakty, fotoaparát a prohlížeč Google Chrome.

Naleznete zde rovněž přímo ikonku s názvem aplikace, po jejímž rozkliknutí se zpřístupní rozcestník k veškerému aplikačnímu obsahu, který je v zařízení aktuálně nainstalován.

Je rozdělen na několik stránek a opět jej můžete procházet pomocí přejetí dvou prstů zprava doleva nebo obráceně.

Pod dockem s ikonami ve většině případů zpravidla naleznete také trojici ovládacích tlačítek, která slouží pro navigaci v rámci OS Google Android.

Typicky to zleva bývá tlačítko zpět, jehož prostřednictvím se v systémových nabídkách vždy vrátíte o úroveň výše, dále prostřední tlačítko domů s jehož pomocí se můžete odkudkoli vrátit na domovskou obrazovku zařízenía konečně pak tlačítko, jež se bohužel v různých verzích Androidu nazývá odlišně, avšak pro vás budiž bernou mincí fakt, že vás zavede do seznamu deseti naposledy spuštěných aplikací, což je obdoba jakéhosi multitaskingu, skrze který se tak můžete poměrně rychle přepínat mezi běžícími aplikacemi, případně je zde i ukončovat.

Navigační tlačítka mohou být buďto přímo zakomponována do displeje zařízení (právě popisovaný model) a nebo se s nimi můžete setkat v podobě senzorů pod obrazovkou přístroje.

Tato jsou povětšinou opatřena vibrační zpětnou vazbou, takže má uživatel kontrolu nad jejich korektním stiskem.

Na některých zařízeních mohou být dokonce podsvětlená, případně může být tlačítko domů ve formě fyzického prvku, který lze klasicky stisknout.

Typickými zástupci tohoto řešení jsou zařízení společnosti Samsung a některá od jejího jihokorejského konkurenta, firmy LG.

Pohyb v rámci prostředí OS lze realizovat dvěma způsoby:

Buďto šviháním jednoho prstu ve vodorovném směru, kdy jsou položky procházeny systematicky jedna podruhé a nebo je možné přejíždět po obrazovce klouzavým pohybem prstu a nechat si předčítat obsah, který se pod ním aktuálně nachází.

Pro začínající uživatele však jednoznačně doporučuji první zmiňovanou metodu, tzv. Švihání.

Šviháním ve svislém směru, tj. Zdola nahoru nebo obráceně si můžete při čtení textu volit úseky, po kterých se následně budete opět vodorovným šviháním prstu pohybovat.

K dispozici je například pohyb po odstavcích, stránkách, znacích či slovech. Tuto funkcionalitu lze rovněž využít v rámci prohlížení webu, neboť si jejím prostřednictvím můžete navolit, po jakých prvcích webové navigace se chcete aktuálně pohybovat. Prvky webové navigace jsou například nadpisy, seznamy nebo odkazy. Výhodou je skutečnost, že po takto předvolených úsecích je možné se pohybovat nejen v rámci editovatelného textu, tj. V editačních polích, ale můžete si například nechat vyhláskovat jakýkoli prvek na obrazovce, který je opatřen textovým popiskem.

Díky této funkcionalitě je tak velmi snadné nechat si korektně vyčíst například došlý SMS kód při provádění bankovních operací.

Aktivace zvolené položky se provádí dvojitým poklepáním jednoho prstu na displej zařízení, přičemž je úplně jedno, kam své klepnutí budete směřovat.

Jakmile je totiž položka zaměřena, tzv. Získá focus, je možné ji aktivovat dvojitým poklepem na jakékoli místo.

Centrum oznámení

Notifikační lišta se nachází vždy pod horním okrajem obrazovky a sdružuje v sobě veškerá hlášení, která vám systém potřebuje sdělit.

Zastoupeny jsou zejména informace o dostupnosti nových aktualizací, zmeškaná volání, nepřečtené zprávy, aktuální stav baterie, síla signálu, aktuálně používaný operátor, atd.

Notifikační lištu lze rozbalit táhlým pohybem dvou prstů zhora dolů, přičemž je nutné pohyb zahájit pod horním okrajem displeje.

Jakmile se její položky zpřístupní, můžete s nimi pracovat naprosto totožným způsobem, jako je tomu v celém operačním systému, tj. Šviháním nebo pohybem jednoho prstu, tzv. Průzkum dotykem.

Pohyb ve vícepoložkových seznamech

Často se setkáte se situací, že se na obrazovku nevejde celý obsah například seznamu kontaktů a proto bude nutné jím odrolovat směrem dolů, aby se zviditelnily i další položky, které by jinak zůstaly nedostupné.

Gesto pro tuto činnost je velmi jednoduché, stačí plynule posouvat dvěma prsty ve svislém směru a to buď zdola nahoru (posun dolů) a nebo zhora dolů (posun nahoru).

Jestliže se uchýlíte k navigaci tzv. Šviháním, bude posun na další část obrazovky proveden zcela automaticky, jakmile se došviháte na poslední aktuálně viditelnou položku.

Průběh rolování je doprovázen zvukovou signalizací s klesající nebo stoupající tendencí, takže přesně víte, jakým směrem momentálně nabídkou rolujete.

Globální a místní kontextová nabídka

Odečítač obrazovky TalkBack disponuje dvěma rozšiřujícími nabídkami, z nichž ta globální je neměnná, tj. Její obsah zůstává stále stejný bez ohledu na to, ve které části prostředí systému se aktuálně nacházíte.

Místní je pak zcela odlišná, jelikož se její položky obměňují na základě aktuálně otevřené aplikace, či prostředí.

Jestliže tedy například editujete text, zpřístupní se v ní volby pro ovládání kurzoru, kopírování, přesouvání a vkládání vybraného textu.

Do místní kontextové nabídky lze vstoupit pomocí gesta ve formě rychlého přejetí prstu nahoru a doprava.

Nabídku lze procházet standardním způsobem, tak jako je tomu u zbytku prostředí systému.

Do nabídky globální pak vstoupíte přejetím jednoho prstu dolů a doprava.

Zde jsou zastoupeny volby pro plynulé předčítání, dočasné pozastavení funkce odečítače, či možnosti rychle otevřít nastavení TalkBacku, případně převodu textu na řeč.

Převod textu na řeč je sekce, skrze níž můžete libovolně měnit a konfigurovat nainstalované hlasové výstupy.

Další seznam gest si můžete projít v sekci nastavení telefonu/usnadnění/TalkBack/nastavení/správa gest, zde si také můžete gesta přizpůsobit k obrazu svému.

Jestliže si chcete práci s gesty vyzkoušet, aniž byste měli možnost cokoli pokazit, můžete tak učinit prostřednictvím tréninkového módu, který lze opět aktivovat v nastavení odečítače.

Psaní na dotykové klávesnici

Po ťuknutí na editační pole pro vkládání textu se uživateli zpřístupní dotyková virtuální klávesnice, jejímž prostřednictvím je možné zapisovat text.

Klávesnice se zobrazí většinou ve spodní třetině obrazovky a znaky na ní lze procházet pohybem jednoho prstu. Jakmile jej z displeje zvednete, dojde k automatickému napsání naposledy prohlíženého znaku.

Rozložení je typu QWERTZ, tedy to, které můžete znát s hardwarových klávesnic osobních počítačů.

Nechybí tak ani klávesy Shift, delete nebo enter.

V závislosti na možnostech nastavení a výbavě konkrétního přístroje, může být psaní na dotykové klávesnici doprovázeno zvukovou nebo vibrační odezvou, což přispívá k lepší interakci s dotykovou obrazovkou zařízení.

Kontextová menu a přesouvání ikon

U mnoha prvků je možné vyvolat dodatečné kontextové menu, které uživateli zpřístupní další dostupné volby.

Toto lze aplikovat například u jména vybraného kontaktu nebo na příchozí textové zprávě. U kontaktu se mohou objevit položky jako upravit či odstranit, u textové zprávy pak volby pro její přeposlání nebo odstranění.

Kontextovou nabídku lze vyvolat dvojitým poklepáním na displej zařízení, přičemž u druhého klepnutí je nutné nechat prst přitisknutý k obrazovce do doby, než přístroj krátce zavibruje a odečítač ohlásí „byla dlouze stisknuta položka X Y“.

Touto formou lze pracovat i se zástupci aplikací umístěných buďto na pracovních plochách domovské obrazovky nebo přímo v menu všech aplikací.

Snadno si tak můžete organizovat ikonky na ploše, případně vytvářet složky se zástupci.

Princip je jednoduchý.

Stačí najet prstem na požadovanou ikonu, zvednout jej a uplatnit onen dvojitý poklep s následným přidržením.

Jakmile toto učiníte, nechte prst neustále přitisknutý k displeji přístroje a přesuňte ikonku na požadovanou pozici, například doleva nahoru.

Když jste spokojeni s jejím umístěním, prst z obrazovky zvedněte a tím dojde k přenosu zástupce na vámi určené místo.

Toto byl jen základní přehled ovládacích gest a popisu rozhraní operačního systému Android, nicméně věřím, že pro jeho základní obsluhu byl tento rychlý průvodce dostačující.