Jdi na obsah Jdi na menu
 


TalkingPlaces - užitečný společník na cesty

3. 10. 2011

 

TalkingPlaces nadchne především uživatele, kteří hodně cestují a rádi by měli ve svém telefonu aplikaci, která jim poskytne detailní přehled o dostupnosti stanic MHD, restaurací, bankomatů a spoustě dalších institucí.

Máme před sebou další velice užitečný prográmek z kategorie cestovatelských, který nám zacelí mezeru v tomto segmentu. Aplikace je navržena speciálně pro potřeby nevidomých uživatelů, může však velice dobře posloužit i vidícím. Z názvu je již možná trošku patrné o co se jedná. Prostřednictvím GPS jsou shromažďovány informace o bodech zájmu ve vašem okolí a uživatel si může sám zvolit o jakou oblast služeb má zájem. Kromě klasického přístupu na Google Maps využívá aplikace dvě další online služby. Pro mnohé z vás bude asi mírným překvapením fakt, že software TalkingPlaces pochází z dílny českého autora, který jej vytvořil v rámci projektu své diplomové práce. Program byl primárně testován s oficiálním odečítačem TalkBack od společnosti Google, avšak mohu potvrdit, že je použitelný i s dalším screen readerem, kterým je aplikace Spiel.

Hlavní funkce:

*Na základě GPS jsou poskytovány informace o rozmanitých bodech zájmu ve vašem okolí

Data jsou získávána pomocí služeb OpenStreetMap, Google Maps, Wikipedia a Panoramio

*Umožňuje filtrovat body dle zaměření, řazení podle vzdálenosti

*Virtuální hmatová mapa nalezených míst

*Vyhledávání podle názvu

*Propojení s aplikací Google Maps, jehož prostřednictvím se můžete nechat dovést přímo k cíli

Webové stránky projektu:

http://code.google.com/p/augmented-reality-android-diploma-thesis/

Mnozí z vás mohou namítnout, že tato funkce je již v Androidu obsažena a je součástí aplikace Mapy. Za sebe mohu říci, že mi práce s položkou „místa“ nepřijde nijak komfortní a rychlé nalezení např. Bankomatu nebo restaurace je velice zdlouhavý proces.

Stažení a instalace

U tohoto kroku bych se rád zastavil. Instalace se sice svým postupem nijak neliší od běžně instalovaných aplikací, nicméně při jejím hledání na Android Marketu můžeme narazit na jisté úskalí. Tím je nalezení té nejaktuálnější verze TalkingPlaces. Nevím z jakého důvodu tomu tak je, ale po otevření odkazu aplikace si v jejím popisu přečtete, že pro stažení poslední verze je třeba kliknout na další odkaz, který vede opět do Marketu. Přikládám tedy link na aktuální verzi aplikace:

https://market.android.com/details?id=cz.papezzde.talkingplaces&feature=search_result

Nahrání do vašeho zařízení již probíhá standardním způsobem.

Před prvním spuštěním je samozřejmě nutné aktivovat samotné GPS, případně další podpůrné technologie pro urychlení zjišťování polohy.

Tyto volby naleznete pod položkou „nastavení“/“poloha a zabezpečení“, případně „umístění“. Záleží na typu mobilního telefonu a verzi Androidu. Jakmile provedete požadovaná nastavení, můžete otevřít samotnou aplikaci.

Vzhled a ovládání

Po prvním spuštění je třeba chvíli vyčkat, protože aplikace zjišťuje vaši aktuální polohu. Dle mých dosavadních zkušeností to může trvat minutu nebo dvě. Čas potřebný pro stanovení polohy je závislý jednak na viditelnosti jednotlivých satelitů a také na tom, zda má uživatel aktivovány technologie pro urychlení celého procesu. Těmi jsou především zaměření pomocí bezdrátových sítí a využití asistované GPS prostřednictvím mobilní sítě. Jakmile aplikace získá vaši polohu, objeví se základní nabídka programu. Ta se skládá pouze z několika tlačítek, kterými jsou „Co jev mém okolí“, „co je podél mé ulice“ a „mapa míst“.

Další tři volby nás čekají pod položkou menu, do které vstoupíme klasickým způsobem, tedy pomocí androidího tlačítka Menu. Zde se objeví položky „preference“, „načíst znovu“ a konec.

Nejprve si podrobněji představíme volbu preference, kterou se rozumí nastavení aplikace.

Zjednodušeně lze říci, že si zde určujeme, které oblasti zájmu má aplikace prohledávat. Vše je možné jednoduše měnit prostřednictvím zatrhávacích tlačítek. K dispozici jsou následující možnosti:

Doprava – do této kategorie spadá autobus, tramvaj, metro, vlak, semafor.

Jak je asi většině z vás jasné, aplikace je schopná nalézt nejbližší stanici téměř jakéhokoli dopravního prostředku, případně přechod pro chodce. Pro nevidomého je to věc k nezaplacení.

Dalšími položkami jsou turismus, jídlo a pití – kam lze zařadit restaurace, bary nebo kavárny. Další zajímavou kategorií jsou služby. Sem patří bankomat, kancelář, obchod. Posledním odvětvím jsou doktoři – nalezneme zde pouze dvě položky, konkrétně nemocnice a lékárny.

Na závěr jsem si nechal volby určující prohledávané zdroje informací. Na výběr je pouze využívání doplňkových služeb Wikipedia a Panoramio. Po intenzivním testování jsou mé zkušenosti s těmito službami poněkud rozporuplné. Na jednu stranu občas naleznou místa, která se jen za použití OpenStreetMap nezobrazí, na stranu druhou však není možné s nalezenými výsledky nijak zásadně pracovat, nepočítám-li možnost otevření odkazu na webové stránce. Podrobnější popis místa rovněž chybí.

Poslední položkou v základním menu aplikace tj. Mimo nastavení je volba „načíst znovu“. Tato je velmi užitečná, protože aplikace bohužel neumí průběžně aktualizovat vaši polohu. Takže po přesunu do jiné oblasti je nutné provést nové načtení údajů o poloze, aby aplikace zobrazila správné informace. Toto je dle mého soudu jediným avšak poměrně zásadním nedostatkem. Rozhodně námět pro autora do dalších verzí.

Pro ilustraci práce s aplikací si popíšeme funkci „co je v mém okolí“

Po potvrzení tohoto tlačítka se nám objeví výběr kategorií, které byly popsány výše v sekci nastavení. Můžeme si tedy vybrat pouze určitou oblast, která nás zajímá. Samozřejmě je zde i tlačítko „zobrazit vše“, které nám ukáže všechny dostupné body zájmu. Jakmile potvrdíme jednu z nabízených voleb, objeví se seznam nalezených položek. Detaily zahrnují informaci o vzdálenosti, počtu odbočení a směru cesty udávaného v hodinách. I zde je možné otevřít menu aplikace a s nalezenými výsledky dále pracovat. Po jeho vyvolání máme k dispozici následující volby::

Filtr – můžeme určovat viditelnost jednotlivých kategorií

Ukázat na mapě – nalezený bod zájmu se zobrazí na virtuální hmatové mapě

Posledními položkami jsou řazení podle vzdálenosti nebo odbočení

Zde je příklad zobrazení autobusové zastávky:

Autobus, Rozárka, 100 m, jedno odbočení, ve směru čtyř hodin

Po odkliknutí tohoto místa se objeví pouze jediné tlačítko a tím je volba „navigovat“. Jak asi tušíte, dostáváme se k další zajímavé funkci aplikace, kterou je možnost nechat se dovést telefonem na požadované místo. Jak jsem již napsal výše, aplikace je propojena s Google Maps, takže po odklepnutí zmiňovaného tlačítka je nutné v zobrazeném okně zaškrtnout položku Mapy a rovněž tlačítko „používat vždy pro tuto činnost. Na výběr je totiž kromě Google Maps také webový prohlížeč. Zřejmě by se po odklepnutí této volby trasa zobrazila online v mapách na webu.

Jakmile tedy zvolíte Google Maps, budete přeneseni do aplikace Mapy. Ozve se hlášení „získávání pěší trasy“ a měla by se spustit hlasová navigace. Ovšem má to jeden podstatný háček. Z neznámého důvodu totiž od jisté doby hlasová navigace v prostředí aplikace Mapy není funkční. Zřejmě se jedná o obecný problém, protože se mi s tím svěřilo již více lidí, včetně vidících uživatelů. Navigační režim se v mapách sice aktivuje, ale hlasové povely se neozývají. V aplikaci Navigace vše funguje jak má. Bohužel zatím nevím, kde by mohl být problém. Pokusím se ohledně tohoto nedostatku zjistit maximum a pokud existuje řešení, tak se o ně s vámi pochopitelně podělím.

Poslední funkcí, o které bych se rád zmínil Je „mapa míst“.

Po jejím otevření se spíše v levé části displeje zpřístupní virtuální hmatová mapa, která uživateli předává informace pomocí intenzivních vibrací. Jsou zde zobrazena všechna nalezená místa po kterých je možné se prstem pohybovat. Jakmile prst zvednete, místo se aktivuje a opět se objeví ono tlačítko „navigovat“.

Upřímně se přiznávám, že jsem této funkci úplně na chuť nepřišel, ale spíše bych to přičítal tomu, že asi přesně nevím, jak mapu správně ovládat. Trošku mi uniká její smysl. Snad se mezi uživateli najdou šikovní geekové, kteří se pokusí rozluštit tajemství ovládání této haptické mapy.

Závěr

Jsem velmi rád, že i čeští uživatelé mají konečně k dispozici aplikaci, která jim významně ulehčí orientaci na cestách a pomůže s nalezením důležitých míst. Obdobný program již sice existuje poměrně dlouhou dobu, ale v našich končinách je nepoužitelný. Aplikace se jmenuje Intersection Explorer, ale funguje pouze na území Spojených států amerických. Jak jsem již napsal dříve, asi největším nedostatkem aplikace je, že si neumí sama průběžně aktualizovat vaši polohu. Další problém vidím v nefunkčnosti hlasové navigace v prostředí Google Maps. Podotýkám však, že za tento nešvar aplikace rozhodně nemůže.

Jinak mi nezbývá než autorovi poděkovat za velmi užitečný program a zároveň doufat, že se najde více takových studentů, kteří vytvoří podobně přínosnou aplikaci.