Jdi na obsah Jdi na menu
 


AndroidVox Browser: Komfortní surfování pro nevidomé

16. 5. 2012

Od minulého týdne zůstávám naladěn na internetovou vlnu, takže jsem se rozhodl vyrovnat svůj dluh z dřívějších dob a konečně tak uveřejnit článek, který měl být již dávno vydán. Nakonec se k tomu dostávám teprve nyní a tímto se všem zainteresovaným osobám omlouvám. Za vaši shovívavost nabízím detailní popis kompletně redesignované aplikace, která je zde s námi ve své aktuální verzi již od poloviny měsíce ledna letošního roku. Na úplný začátek je třeba si říci, že stádiu výborné použitelnosti, ve kterém se v současné době konečně software nachází, vděčíme nejen vývojářskému uskupení APPS4ANDROID, INC., ale i mnoha dobrovolníkům a testerům, kteří věnovali svůj čas intenzivnímu zkoušení a dolaďování. Výsledkem je velmi dobře použitelný webový prohlížeč, který byl primárně vyvíjen pro potřeby nevidomých uživatelů. Ačkoli to tak na první pohled nemusí vypadat, potřeba vytvoření takovéto aplikace pro platformu Androidu byla v dřívějších dobách dosti naléhavá. Projdeme-li si totiž všechny platformy, na kterých má společnost Google vlastní internetové aplikace, tak zjistíme následující fakta:

Na desktopech má Google svůj velmi povedený browser Google Chrome, jehož přístupnost pro odečítače obrazovky jde v poslední době velmi rychle kupředu. Navíc zde Google nabízí i své řešení v oblasti přístupnosti, kterým je rozšíření s názvem ChromeVox, jež poskytuje vlastní rozhraní pro ovládání webového prohlížeče uzpůsobené zrakově handicapovaným uživatelům.

Dalším významným hráčem na poli prohlížečů od Googlu je pak základní stavební kámen cloudového operačního systému Chrome OS, kterým je integrovaný browser nesoucí opět překvapivě název ChromeVox. Vzhledem k tomu, že ChromeVox v tomto operačním systému je ústřední aplikací pro ovládání celé platformy, má kompletně integrováno ozvučení přímo v sobě. Jestliže se vydáme po stopách klávesových zkratek aplikace pro Android, kterou vám za malou chvíli přiblížím, pak velmi rychle zjistíme, že je u ní zřejmá inspirace v návrhu ovládání právě u prohlížeče ze systému Chrome OS.

Není žádným tajemstvím, že při návrhu aplikace spolupracoval vývojářský tým velmi úzce právě s programátory, kteří stojí za vývojem ChromeVoxu.

AndroidVox Browser však prošel při svém vývoji několika transformačními procesy, které zahrnovaly častou reorganizaci ovládacích prvků a především také časté změny názvu aplikace.

V dřívějších dobách jsme se tak mohli setkat s názvy jako Ideal Web Reader či Ideal AndroidVox browser. Většinou se jednalo o polofunkční aplikace ve vývojových betaverzích s velmi špatnou použitelností. Jejich hlavním problémem bylo krkolomné ovládání, které v rámci dotykových gest operovalo s kreslením roztodivných útvarů na displej. Na tyto pokusy se snesla velká vlna kritiky samotných uživatelů, takže byli vývojáři nuceni celý koncept ovládání kompletně přepracovat.

Toto vše je ale naštěstí již dávnou minulostí a současná podoba aplikace je o mnoho přívětivější.

Stažení a instalace

Aby těch problémů s neustálým měněním názvů aplikace nebylo málo, setkáme se ve službě Google Play Store opět s poněkud odlišným názvem, než je AndroidVox browser.

I když je tento název v popisu aplikace i nadále používán, při jejím dohledání na vás vyskočí jméno Ideal Web Reader.

Vývojáři z APPS4ANDROID, INC. Totiž před nedávnem oznámili, že se vracejí k úplně původnímu názvu své aplikace, aby si ji uživatelé při vyhledávání nepletli s produktem ChromeVox od Googlu.

Prohlížeči ale nikdo neřekne jinak než AndroidVox browser, takže se budu i já držet zaběhnutého názvu aplikace.

Jak je asi patrné z textu výše, aplikaci je možné stáhnout skrze službu Google Play Store a její funkčnost je garantována od verze Androidu 1.6, takže je naprosto jisté, že ji všichni uživatelé ozvučených telefonů rozběhají.

Jestliže někdo náhodou používal některou ze starších verzí aplikace, autoři důrazně doporučují její kompletní odinstalaci před použitím této inovované verze. Kompletní se v tomto případě rozumí i ruční odstranění složky IdealWebAccess, která po odinstalaci aplikace zůstane na kartě nebo v paměti telefonu. V opačném případě dojde ke kolizi se staršími soubory AndroidVoxu, což bude mít za následek hroucení aplikace a nesprávnou funkčnost prohlížeče.

Přímý odkaz na AndroidVox browser je následující:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ideal.androidvox2&feature=search_result

 

A ještě úplně poslední poznámka k názvům aplikace. Po úspěšné instalaci se vám totiž na pracovní ploše objeví zástupce se jménem Web Access, kterým webový prohlížeč spustíte. Autoři se zjevně vyžívají v častých změnách jmen svých produktů, jinak si tyto machinace s názvy aplikace nedovedu vysvětlit.

Ovládání prohlížeče

Než se pustíme do samotného popisu klávesových příkazů a dotykových gest, je nutné upozornit na několik důležitých faktů.

*Veškerá dotyková gesta fungují standardním způsobem tj. pohyb jedním prstem až do verze systému 3.2 Honeycomb. V Androidu Ice Cream Sandwich, je kvůli aktivnímu režimu Explore by Touch nutné pro vykonávání gest používat dva prsty najednou.

*Pro ovládání aplikace je nutná i hardwarová klávesnice a to v jakékoli formě. Uživatel tedy buď musí vlastnit přístroj s vestavěnou klávesnicí nebo může v případě Androidu 4.0 sáhnout i po externím bluetooth řešení. ICS konečně přišel s nativní podporou klávesnic s HID profilem, takže rychlé připojení téměř jakéhokoli moderního zařízení není absolutně žádný problém.

*Jestliže před stisknutím jakékoli navigační klávesy zmáčknete a budete držet klávesu shift, docílíte skokového zobrazování navigačních prvků na webové stránce v obráceném pořadí.

*Funkce kurzorových kláves se mění v závislosti na aktuálně zvoleném režimu prohlížeče. Aplikace disponuje dvěma režimy, z nichž jeden je určen pouze pro čtení obsahu stránky, druhý se pak aktivuje v případě nutnosti cokoli editovat.

Klávesové navigační příkazy

Číselná řada klávesnice:

1 = skok na nadpis první úrovně

2 = skok na nadpis druhé úrovně

3 = skok na nadpis třetí úrovně

4 = skok na nadpis čtvrté úrovně

5 = skok na nadpis páté úrovně

B = skok na následující tlačítko

C = skok na následující rozbalovací políčko

E = skok na následující editační pole

F = skok na následující pole formuláře

G = skok na následující grafiku

H = skok na následující nadpis nezávisle na dané úrovni

I = skok na následující položku seznamu

L = skok na následující odkaz

Q = skok na následující citaci

R = skok na následující přepínač

S = skok na následující oddělovač

T = skok na následující tabulku

X = skok na následující zaškrtávací políčko

Enter = provedení akce

Kurzorové klávesy v režimu pro čtení:

Šipka dolů: Přečte následující část textu

Šipka nahoru: Přečte předchozí část textu

Šipka vpravo: Mění způsob vyčítání textu (znaky, slova, věty atd.)

Šipka vlevo: Invertuje funkci předešlé klávesy

Kurzorové klávesy v režimu editace:

Šipka dolů: Přesune fokus o položku níže

Šipka nahoru: Přesune fokus o položku výše

Šipka vlevo: Přesune fokus o položku doleva

Šipka vpravo: Přesune fokus o položku doprava

Klávesové navigační příkazy ovlivňující způsob vyčítání textu

Číselná řada klávesnice:

9 = po odstavcích

8 = po větách

7 = po slovech

6 = po znacích

Příkazové klávesy pro čtení textu (podpora Text To Speech)

J = přečte následující část textu

K = přečte předchozí část textu

M = start plynulého čtení

Klepnutí na displej = zastavení plynulého čtení

Dotyková gesta

Jistě mi dáte za pravdu, že příkazové klávesy poskytují přístup k mnoha funkcím webového prohlížeče. Jsou však mezi nimi i takové, které pro svou aktivaci vyžadují interakci s dotykovým displejem.

Některá gesta pouze suplují tlačítka fyzické klávesnice, ta zbývající však zpřístupňují volby, ke kterým není možné se dostat jinou cestou.

Zvláště důležité je pak gesto pro přepínání oněch dvou režimů, o kterých byla řeč výše. Přepínání módů pro čtení/editaci je velmi důležité především v případě, kdy se rozhodnete vkládat text do editačních polí. S aktivovaným čtecím režimem to totiž není možné.

Seznam gest s krátkým textovým popisem

Švihnutí z levé dolní části displeje do pravé horní: Přepínání mezi režimy čtení/editace

Poznámka: Pohyb prstu je úhlopříčný.

Švihnutí zleva doprava ve vodorovném směru: Přečte následující položku

Švihnutí zprava doleva ve vodorovném směru: Přečte předchozí položku

Švihnutí po displeji shora dolů: Mění způsob vyčítání textu

Švihnutí po displeji zdola nahoru: Invertuje předchozí gesto

Švihnutí z pravé dolní části displeje do levé horní: Vyvolá funkci pro přidání záložek

Švihnutí z pravé horní části do levé dolní: Spustí plynulé čtení od aktuální pozice kurzoru

Švihnutí z levé horní části displeje do pravé dolní: Aktivuje položku na které stojí kurzor

Delší klepnutí na displej: Umožňuje aplikaci předat odkaz pro stažení souboru

Poznámka: AndroidVox Browser bohužel není schopen zajistit stahování souborů, proto je díky této funkci možné předat link například defaultnímu systémovému prohlížeči, který rovnou otevře dialog pro uložení souboru.

Menu prohlížeče

Poslední řádky tohoto příspěvku patří rychlému průzkumu menu aplikace, které je přístupné skrze systémové tlačítko k tomu určené.

Struktura je velmi jednoduchá, takže s odhalováním obsažených voleb by neměl mít nikdo výraznější problém.

Základními položkami nabídky jsou tato tlačítka:

Go to URL – zpřístupní editační pole pro vložení internetové adresy

View bookmarks – zobrazí seznam záložek

Search - zpřístupní funkci vyhledávání na webové stránce

Settings – vyvolá nabídku jednoduchého nastavení, kde lze upravit například velikost a barvu textu, případně zvolit jinou barvu pozadí.

Závěr

Po dlouhodobém testování lze konstatovat, že zde konečně máme plnohodnotný webový prohlížeč uzpůsobený pro brouzdání internetem bez zrakové kontroly. Velký důraz byl kladen především na schopnost využívat navigační prvky na webových stránkách, což se myslím podařilo.

Z osobní zkušenosti mohu potvrdit, že surfování s tímto browserem za asistence externí bluetooth klávesnice je opravdovým požitkem a rozhodně snese srovnání s běžně používanými internetovými prohlížeči na ostatních platformách.

Uživatelé Androidu 4.0 sice mají možnost využít služeb i defaultního prohlížeče, ozvučení pomocí webových skriptů však není v žádném případě dokonalé a na propracovanou navigaci můžeme rovnou zapomenout.

Zmínit ještě musím placenou alternativu od společnosti Code Factory, která ale nejspíš lehce zaspala dobu, jelikož s poslední verzí Androidu si zas tak úplně nerozumí. Při testování jsem narazil na několik nedostatků dotykového ovládání, kdy asi nejvýraznějším problémem je nefunkčnost systémového tlačítka zpět, jehož dlouhým stiskem se přepínají prvky navigace, po kterých se uživatel chce aktuálně pohybovat.

Doufám, že se mi vše podařilo dostatečně vysvětlit a AndroidVox Browser vám bude sloužit stejně dobře jako mně.