Jdi na obsah Jdi na menu
 


Aegis Accessible Contact Manager: Přehledný správce vašich kontaktů

17. 9. 2011

 

V dnešním článku bych vám rád představil aplikaci, kterou jsem objevil teprve před několika dny. Za tuto náhodu jsem osudu velmi vděčný, neboť se vyřešila jedna z věcí, která mi u zařízení s Androidem celkem vadila. Jednalo se o defaultní aplikaci pro správu kontaktů. Mám na mysli jak klasický manažer kontaktů z tzv. Čistého Androidu, tak i různé poupravené verze, které občas bývají součástí grafických rozhraní implementovaných samotnými výrobci. Pro pořádek jen připomínám, že zde poukazuji na použitelnost aplikace s odečítači obrazovky. Je mi jasné, že pro vidící uživatele se správce kontaktů jeví jako efektní a přehledná aplikace. Ikdyž na druhou stranu je pravdou, že i mnohý uživatel bez handicapu často sáhne po propracovanější alternativě dostupné na Android Marketu. Nicméně z hlediska užívání nevidomými lze manažeru kontaktů vytknout určitě následující:

*Pohyb v seznamu kontaktů je poměrně pomalý a výběr požadovaného jména je dost zdlouhavý.

*Vyhledávání pomocí postupného zadávání znaků ne vždy funguje bezchybně, některé modifikace jej ani neumožňují.

*Dle mého soudu k zahájení vytáčení vede příliš složitá cesta skládající se z několika úkonů.

*Smutným faktem zůstává, že některé upravené verze aplikací jsou ozvučeny velmi špatně nebo dokonce vůbec.

Prvenství patří aplikaci Lidé, kterou určitě znají majitelé přístrojů společnosti HTC, jelikož je součástí rozhraní Sense.

Ovládání tohoto správce kontaktů je pro nevidomého absolutně nekomfortní a člověka spíše zdržuje než aby mu byl rychlým a plnohodnotným pomocníkem. Z těchto důvodů jsem byl pevně rozhodnut, že věnuji čas brouzdání na Marketu a pokusím se vyhledat nějakou rozumnou alternativu, kterých je ale velmi málo.

Aplikace, která je stále doporučována jako přístupný manažer kontaktů již dávno není plnohodnotně podporována. Dokonce i v popisu aplikace je uvedeno, že od Androidu 2.3 autor nezaručuje správnou funkčnost. Není se čemu divit, když nové updaty již dlouhou dobu nevycházejí. Vy, kteří jste dočetli až sem nyní spozorněte. Přichází konečně to podstatné. Aplikace se jmenuje Aegis Accessible Contact Manager a jejím autorem je vývojářský tým GRUPO INVESTIGACION LIFESTECH. Uskupení vzniklo v rámci projektu Aegis, z jehož prostředků je i financováno. Z informací na webu jsem vyrozumněl, že projekt je realizován s přispěním jisté univerzity v Madridu a cílem je vyvíjet software, který umožní efektivnější využívání informačních a mobilních technologií zrakově postiženými.

Nuže jak asi všichni tušíte, jedná se o aplikaci, která byla vyvinuta skutečně za účelem dobré přístupnosti uživatelům s vadami zraku. Od prvního spuštění je tento záměr cítit na každém kroku.

Aplikace je volně dostupná na Android Marketu skrze následující odkaz:

https://market.android.com/details?id=eu.aegis_project.android.ContactManager&feature=search_result

S aplikací získáte jednoduchý a přehledný manažer kontaktů, který se vyznačuje prostředím bez grafických prvků a intuitivním ovládáním. Co se týče voleb pro uživatele se zbytky zraku, tak je možné nastavit různé fonty písma. Taktéž lze přizpůsobit vzhled programu. Jedná se zejména o typ rozložení aplikace a způsob zobrazování prostředí a ovládacích prvků.

Vzhled a ovládání

Přiznám se, že popis prostředí softwaru bude pro mě trochu oříšek. Pohyb po ovládacích prvcích není řekněme úplně standardní, takže mi chvíli trvalo, než jsem se v aplikaci zorientoval. Při prvním spuštění se vás program zeptá, zda chcete přidat demo kontakty. Tuto volbu jsem odmítl, takže přesně netuším o co se jedná. Zřejmě jde o několik ukázkových kontaktů, pomocí nichž by si měl uživatel udělat představu jak Accessible Contact Manager pracuje. Tento dotaz se bohužel objevuje při každém startu aplikace. Jakmile se otevře základní rozhraní programu, automaticky se budete nacházet na prvním kontaktu (řazeno abecedně). Dostáváme se k první zvláštnosti, kterou je procházení seznamu kontaktů. Pohyb je zde totiž realizován šipkou vlevo a vpravo, nikoli dolů a nahoru. Levou kurzorovou klávesou postupujeme abecedou vpřed a pravou zase zpátky. Procházení kontaktů může být před drobnou úpravou nastavení mírně nepřehledné. Nejprve je vhodné vyvolat okno s nastavením a zaškrtnout zobrazování jako seznam. Podotýkám, že aplikace je zatím pouze v angličtině, ale s její obsluhou nebudete mít žádný problém. Vše je velice jednoduché. Po spuštění manažeru se tedy nacházíme na prvním kontaktu ve vašem seznamu.

Po stisku pravé kurzorové klávesy se dostaneme na čtveřici tlačítek, která jsou řazena pod sebou. Nachází se zde položky Settings, Small, Font a Search.

Tlačítko settings asi netřeba dlouze představovat – jeho prostřednictvím se dostaneme k nastavení aplikace. Tlačítko Small se používá pro rychlý přístup k nastavení typu zobrazení. Po jeho opakovaném stisku se hodnoty mění na medium, large a list. Předpokládám tedy, že zde určujeme velikost a způsob zobrazování prvků. Vzhledem k tomu, že po tomto druhu přepnutí ztratí z pro mě nepochopitelného důvodu aplikace fokus, doporučuji provádění změn pomocí položky Settings. Opětovnou interakci aplikace s odečítačem lze sice obnovit uspáním a následným probuzením telefonu, přijde mi to však značně nepohodlné.

Tlačítko Font umožňuje změnit font zobrazovaného písma a konečně tlačítko Search nabízí rychlý přístup k vyhledávání kontaktů.

Vstoupíme tedy tlačítkem Settings do sekce nastavení.

Nyní zde máme pod sebou opět čtyři tlačítka. Save, Accessibility, Gestures a Discard. Tlačítko Save slouží k uložení námi provedených změn, stiskem tlačítka Accessibility se přeneseme do nastavení usnadnění, které je klasickou součástí systému Android. Tato volba má v programu své opodstatnění, jelikož v usnadnění můžeme zaškrtnout podporu aplikace. Nicméně jsem nezaznamenal žádné odlišnosti v přístupnosti, takže jsem položku po čase zase odškrtnul. Nepřišel jsem přesně na to, jak aktivace této volby ovlivní chování aplikace. Tlačítko Gestures spouští editor gest, jehož prostřednictvím je možné nadefinovat jednoduchá gesta pro určité operace. Těmi jsou např. Rychlá změna zobrazení, přesun do sekce oblíbených kontaktů nebo otevření okna pro vyhledávání v seznamu. Poslední tlačítko Discard pak zavře okno s nastavením bez uložení změn.

Opakovaným stiskem pravé kurzorové klávesy dochází k procházení možností zobrazení. Jakmile naleznete položku List, proveďte její aktivaci klávesou enter. Tím dojde k přepnutí zobrazení na seznam a v tomto okamžiku se celá aplikace stane daleko přehlednější, mám na mysli zejména část se zobrazovanými kontakty. Vraťte se šipkou vlevo na skupinu výše popsaných tlačítek a zvolte Save. Okno s nastavením se uzavře a kurzor se automaticky přesune na první položku vašich kontaktů.

Pomocí levé kurzorové klávesy můžete začít procházet jednotlivé položky.

Práce s kontakty a doplňkovými funkcemi

Jak bylo zmíněno na předchozích řádcích, pohyb v seznamu je realizován pomocí levé a pravé kurzorové klávesy. Využívají se zde i šipky zbývající, ale pro trošku jiné úkony, než na jaké jsme většinou ve správci kontaktů zvyklí. Samozřejmě, že procházení seznamu tímto způsobem je zdlouhavé a nekomfortní. Accessible Contact Manager sice také nenabízí vyhledávání kontaktů postupným zadáváním znaků, avšak tento nedostatek se snaží vykompenzovat vychytávkou jinou. Pokud při procházení kontaktů stiskneme dolní kurzorovou klávesu, dostaneme se do seznamu písmen abecedy, ve kterém můžeme opět listovat pomocí bočních kurzorových kláves. Procházení zde probíhá tím způsobem, že se po výběru určitého znaku zobrazí seznam kontaktů začínajících na zvolené písmeno. Je tedy možné se takto rychle přesunout např. Na písmenko s. Pokud naleznete požadovaný znak, kterým začíná žádaný kontakt, stiskem horní kurzorové klávesy se přepnete zpět do seznamu všech kontaktů. Podstatný rozdíl je však v tom, že nyní procházíte veškeré záznamy začínající na vámi vybrané písmeno. Nalezení požadovaného kontaktu je tak poměrně rychlé. Efektivní možností je samozřejmě aktivace tlačítka Search a vepsání jména do editačního pole. Pak již stačí pouze dolní kurzorovou klávesou přejít na potvrzovací tlačítko, které aktivujeme klávesou enter. Kontakt bude ihned nalezen. Opět jej uvidíme v klasickém seznamu kontaktů. Jakmile se do něj zpět přepnete, kurzor bude umístěn přímo na nalezeném kontaktu.

Když se nacházíte v seznamu kontaktů, je možné využít i funkci horní kurzorové klávesy. Po jejím stisknutí se objeví další čtveřice ovládacích tlačítek.

Jsou jimi volby Add contact, Favourite, Group a Call.

Položka Add contact umožňuje uživateli přidat nový kontakt, včetně zařazení do skupiny, přiřazení e-mailové adresy, přidání do oblíbených položek nebo přidělení hlasového povelu pro rychlé vytáčení.

Tlačítko Favourite zpřístupní položku oblíbených kontaktů, volba Group uživatele nasměruje do skupin kontaktů, jestliže jsou vytvořeny. Konečně magické tlačítko Call zahájí okamžité vytáčení kontaktu na kterém se aktuálně nachází kurzor.

Po jeho aktivaci se ještě zobrazí telefonní číslo, které má být voláno a jeho potvrzením započne proces vytáčení.

Přidání nového kontaktu

Jak jsme si popsali výše, nový kontakt je možné vložit pomocí tlačítka Add contact.

Po jeho aktivaci se zpřístupní okno s několika tlačítky a jedním editačním políčkem, které slouží pro zadání jména. Po otevření volby Add contact se kurzor primárně nachází na tlačítku Save, které finálně uloží všechny zadané údaje vztahující se ke kontaktu. Pod ním naleznete tlačítko Discard, které zavře okno bez uložení změn. Posun po ovládacích prvcích je zde opět realizován pomocí pravé a levé kurzorové šipky. Nyní se nacházíme v levé části okna, takže budeme postupovat směrem doprava. Zde jsem narazil na jediný zádrhel této aplikace, kterým jsou dvě nepojmenovaná tlačítka. První z nich na které narazíte je položka Add e-mail address. Odkliknutím této volby se objeví jednoduché okno s jedním editačním polem a tlačítky Add a Back. Do políčka tedy vepíšeme požadovaný e-mail a stisknutím tlačítka Add jej přidáme. Na předchozí obrazovku se vrátíme pomocí tlačítka Back. Druhým tlačítkem bez popisu je položka Add phone number. Po jejím potvrzení se objeví totožné okno, které bylo popsáno v případě položky Add e-mail address. Provedeme tedy zápis telefonního čísla a opět se vrátíme zpět.

Dostáváme se k dalšímu tlačítku (tentokrát již řádně pojmenovanému), kterým je položka Associate voice. Jejím prostřednictvím se dostaneme do sekce, která nám umožňuje vytvářet a přiřazovat hlasové příkazy k jednotlivým kontaktům. Objeví se nám již dobře známá nabídka čtyř tlačítek, v tomto případě se jedná o volby Save, Record, Listen voice a back. Tlačítkem Record provedeme záznam odpovídajícího hlasového povelu, tlačítkem Listen voice si můžeme nahrávku poslechnout. Pokud budete s výsledkem spokojeni, vše uložíte prostřednictvím tlačítka Save. Stiskem tlačítka Back se vrátíte na předchozí obrazovku.

Posledním tlačítkem v nabídce je volba umožňující zařazení kontaktu do skupiny. Primárně se ozve hláška No group, takže kontakt nebude zařazen do žádné skupiny. Po odkliknutí tohoto tlačítka se objeví seznam dostupných skupin, do kterých je možné kontakty zařazovat. Jsou jimi Work, Friends, Family a Favourite. Výčet dostupných položek uzavírá ono editační pole, které slouží pro vepsání jména kontaktu. Provedené změny nezapomeňte uložit pomocí tlačítka Save.

Poslední oblastí, kterou bych rád zmínil, jsou dostupné volby kontaktu, které se zobrazí vždy po jeho potvrzení, tedy stisku klávesy enter. Objeví se okno s několika políčky ve kterých si můžete přečíst detaily o vybraném kontaktu a několik tlačítek pro vyvolání určitých akcí. Jsou jimi tlačítka Edit, SMS, Call a nepostradatelné tlačítko Back. Tlačítko edit nám dovoluje okamžitou úpravu údajů, které kontakt obsahuje. Tlačítko Call zahájí vytáčení a konečně položka SMS otevře aplikaci zprávy s přednastaveným telefonním číslem a vy tak můžete rovnou začít psát.

Zhodnocení a závěr

Aplikaci již používám jako výchozí manažer kontaktů a jeho prostředí i ovládání jsem si velmi rychle oblíbil.

Mezi klady patří především to, že software je vyvíjen primárně pro potřeby zrakově postižených uživatelů a jeho vzhled je tomu maximálně přizpůsoben. Rovněž odezva při práci je poměrně rychlá, rozhodně lepší než u aplikace, která je obsažena defaultně v systému Android.

Mezi zápory řadím fakt, že je software pouze v angličtině, což některým uživatelům může značně komplikovat práci. Doufám však, že díky této recenzi bude moci s aplikací pracovat kdokoli, ostatně toto je mým základním cílem.

Jedinou věcí, na kterou jsem nepřišel je mazání kontaktů. Ačkoli jsem vyzkoušel všechno možné, na nic kloudného se mi nepodařilo přijít. Doufám, že to chce pouze čas.

Na úplný závěr bych rád vyjádřil poděkování autorům tohoto programu. Myslím si, že tato aplikace nám dokazuje, že i pro Android lze navrhnout prostředí, které je pro odečítače obrazovky velmi přívětivé. Mnoho tvůrců softwaru by se od španělských vývojářů mělo inspirovat. Určitě lze navrhovat grafická rozhraní tak, aby byla přístupná zrakově postiženým uživatelům a zároveň přehledná pro početnější skupinu lidí bez handicapu.