Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nuance Communications inovuje: klávesnice Swype je přístupná i nevidomým

21. 11. 2013

 

Mnozí zrakově handicapovaní uživatelé dotykových zařízení se jistě rádi připojí k tvrzení, že nejméně pružnou a komfortní věcí je u dnešních smartphonů psaní na virtuální klávesnici. Je samozřejmě nepopiratelným faktem, že díky asistivním technologiím se dnes dá celkem bez problému na dotykové klávesnici nějaký ten kratší textík naťukat, ale ruku na srdce, pokud máme psát něco delšího, drtivá většina z nás raději sáhne po bezdrátové alternativě v podobě externí Bluetooth klávesnice.

Společnost Nuance Communications se však před nedávnou dobou rozhodla, že se náš postoj k dotykovému psaní pokusí změnit. Zhruba před dvěma týdny totiž uvolnila velmi zásadní aktualizaci své velice populární alternativní klávesnice s názvem Swype, která je vidícím uživatelům k dispozici již poměrně dlouho, avšak bez zrakové kontroly na ní až donedávna nebylo možné psát. Swype je mezi uživateli velice oblíbenou alternativou, neboť dovoluje psát tahem prstu po displeji, což znamená, že uživatel plynule přejíždí znak po znaku a v reálném čase jsou mu inteligentně nabízeny návrhy jednotlivých slov, která rozpoznávací engine vyhodnotí jako ta nejpravděpodobnější. Nutno říci, že v současné době je databáze slov značně rozsáhlá a to se týká i našeho mateřského jazyka. Navíc je aplikace schopna učit se třeba i z Facebooku, Twitteru nebo Gmailu. Další neméně důležitou schopností je tvorba uživatelských slovníků, do kterých můžete libovolně doplňovat svá vlastní slova a ta jsou vám poté během psaní inteligentně podsouvána. Na tomto řešení je vynikající skutečnost, že si vše můžete zálohovat do vašeho Google účtu a mít tak svůj slovník vždy k dispozici na jakémkoli zařízení se systémem Android.

Samotné rozhraní aplikace je taktéž plně lokalizováno do Češtiny, takže plnohodnotnému používání nic nebrání.

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že predikce funguje naprosto fantasticky a rozpoznávací algoritmus dokonce nabízí jednotlivá slova včetně diakritiky. To pro nás znamená, že zápis provádíme sice standardním způsobem TJ. bez háčků a čárek, ale nabízené varianty jsou již s diakritikou.

Co nám Swype může nabídnout?

Jedná se o tři podstatné výhody, kterým výchozí systémová klávesnice může jen těžko konkurovat.

•Rychlejší a přesnější psaní – nevím, zda je to způsobeno širšími klávesami nebo většími rozestupy mezi jednotlivými znaky, každopádně je neoddiskutovatelným faktem skutečnost, že psaní je mnohem komfortnější a pohodlnější, než na klasické Google klávesnici.

Při jejím používání se mi často stává, že místo znaku, na který najedu prstem se napíše ten sousední, což u Swype hrozí jen velmi zřídka.

•Inteligentní navrhování slov a frází – na tuto funkci jsem již pěl chválu v samotném úvodu, proto se nebudu zbytečně opakovat.

Pouze doplním, že pro správnou funkčnost této vychytávky je nutné mít jazyk klávesnice přepnutý na Češtinu, jinak vám predikce v našem jazyce fungovat nebude.

•Swype také nabízí inovaci v podobě diktování slov, případně celých vět, jež zajišťuje vestavěný modul Dragon Dictation, který si taktéž firma Nuance Communications vyvinula sama.

Mnozí uživatelé „jablečných“ zařízení jistě znají stejnojmennou aplikaci. Zde si neodpustím malé rýpnutí. Zatímco u produktů společnosti Apple se Dragon Dictation omezuje na k tomu určenou speciální aplikaci, systém Android díky své variabilitě dovoluje tuto funkci zakomponovat přímo do prostředí klávesnice, takže je uživateli k dispozici úplně všude a za všech okolností.

Teď ale přijde zklamání v podobě prozatímní nemožnosti diktovat text v českém jazyce. Neumím si přesně vysvětlit, proč tomu tak je, když na konkurenční platformě je tuším Čeština podporována. Nicméně v českém rozložení klávesnice tlačítko pro hlasový vstup zcela chybí. Nezbývá než doufat, že se podpory Češtiny dočkáme v nějaké nadcházející aktualizaci.

Instalace a první spuštění

Swype, tak jak je tomu ostatně zvykem u drtivé většiny aplikací, naleznete na portálu Google Play a to hned ve dvou verzích. První je časově omezená trial verze, díky které si můžete klávesnici nejprve vyzkoušet, než se rozhodnete za ni utratit zhruba 76 Kč.

Jestliže tedy chcete aplikaci nejprve jen otestovat, následujte tento odkaz:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nuance.swype.trial

 

Pokud vás ale předchozí text již dostatečně navnadil a chcete se rovnou pustit do ostrého provozu, pak klikněte zde:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.nuance.swype.dtc&hl=cs

 

Instalace/nákup probíhá standardním způsobem, takže zde asi netřeba nic rozsáhle popisovat. První spuštění Swype je ale mnohem zajímavější. Ještě před tím nás však čeká klasický krok v podobě aktivace nové klávesnice a jejím nastavení pro výchozí použití.

•Otevřete volbu „nastavení“ a klepněte na položku „jazyk a vstup“

•Vyhledejte záložku „klávesnice a metody vstupu“, pod kterou uvidíte seznam všech dostupných klávesnic

•Zde zatrhněte volbu „Swype+Dragon“

•Nyní klepněte na položku „výchozí“ a opět zde ze seznamu vyberte výše jmenovanou klávesnici

Tímto jsme Swype nastavili jako výchozí vstupní metodu a nyní můžete směle otevřít nějakou aplikaci, ve které je možné zadávat text.

Po klepnutí na libovolné editační políčko se vám nejprve zobrazí okno s licenčními podmínkami, které je nutné odsouhlasit. Následně jste aplikací vyzváni k výběru jazyka klávesnice, v našem případě tedy zvolíme Češtinu. Jestliže není z nějakého důvodu k dispozici, můžete ťuknout na volbu pro stažení jazyků, zde vybrat Češtinu a vyčkat, než se provede její stažení. To může chvíli trvat, průběh stahování není bohužel ničím indikován. To, že je hotovo, poznáte v okamžiku, kdy se mezi dostupnými jazyky objeví i naše mateřština.

Následně budete aplikací nabádáni k aktivaci služby Swype Connect, což není nic jiného, než možnost tvorby a zálohování vašich uživatelských slovníků na účet Google, který si zvolíte.

Rozhodně doporučuji tuto volbu aktivovat, protože pak budete mít na jakémkoli zařízení svá data kdykoli k dispozici. Tímto by měla být dokončena úvodní konfigurace a nyní se již na displeji vašeho zařízení objeví samotná klávesnice.

Jak s klávesnicí mohu pracovat?

Prozatím je způsob, kterým ji můžete obsluhovat, pouze jeden, alespoň pro nás nevidomé. V úvodu jsem trošku pozapomněl zmínit skutečnost, že ony magické tahy jsou nám aktuálně zapovězeny, takže princip psaní vychází z dobře známého modelu standardní systémové klávesnice. Tedy: Přejížděním prstu po displeji jsou vám odečítačem předčítány jednotlivé znaky, k zapsání vámi zvoleného pak dojde v okamžiku, kdy prst z obrazovky zvednete. Již zde pocítíte rozdíl v přesnosti a rychlosti psaní, které je opravdu na mnohem vyšší úrovni, než jak je tomu u klávesnice od Googlu.

Konečně se dostáváme asi k tomu nejdůležitějšímu, čímž je predikce slov a frází. Uveďme si je na příkladu slova „časopis“. Začneme psát standardním způsobem a dejme tomu, že nám stačí jeho první část, tedy „časo“, v našem případě vlastně „caso“.

V tento moment prstem opustíme oblast klávesnice a to tak, že s ním poodjedeme kousek nad horní řadu kláves. Ozve se charakteristické krátké pípnutí, které nám signalizuje, že můžeme začít s prohlídkou navrhovaných výrazů. Zde bych chtěl ještě upozornit na skutečnost, že inteligentní algoritmus vám nejen navrhuje slova právě rozepsaná, ale pokouší se odhadnout i slova následující. Toto je potřeba vyzkoušet v praxi, ale opravdu to funguje velmi dobře.

Nuže, jakmile jsme tedy mimo oblast klávesnice, můžeme začít s procházením seznamu jednotlivých návrhů, které provádíme kruhovým pohybem prstu ve směru hodinových ručiček. TalkBack nám bude navrhovaná slova jednotlivě předčítat. Jestliže mezi nimi nalezneme námi požadovaný výraz, zvednutím prstu z displeje dojde k jeho zapsání a to včetně háčků a čárek. Pohybem přesně opačným, tedy v protisměru hodinových ručiček, můžete seznam procházet zase obráceně, tedy přesněji řečeno zpětně.

Jestliže si z nabídky žádné slovo nevyberete, můžete proces výběru ukončit zvednutím prstu na tlačítku „cancel“, které se nachází na konci výběru navrhovaných slov.

Teď ještě pár slov k rozložení klávesnice.

To je veskrze standardní, nicméně pár odlišností se zde přece jen najde.

•Vedle mezerníku vlevo se nachází čárka, vedle ní pak klávesa pro režim symbolů a jako úplně první vlevo je potom tlačítko sloužící pro vstup do nastavení klávesnice. Nad ním pak naleznete klávesu „shift“.

•Vedle mezerníku vpravo nalezneme klasickou tečku, vedle ní má své místo klávesa „enter“, nad kterou se pak nachází tlačítko „delete“.

•Jinak je rozložení klasické, samozřejmě s přihlédnutím k českému typu klávesnice.

Pár slov závěrem

Na první pohled to tak možná nevypadá, ale při zevrubném prozkoumání funkcí a možností této klávesnice nakonec určitě zjistíte, že společnost Nuance jejím zpřístupněním rozhodně psaní na dotykových obrazovkách posunula zase o kousek dál. Osobně tuto klávesnici používám asi týden a jsem s jejími službami velice spokojen. Kromě toho, že Swype nabízí mnohem rychlejší a přesnější psaní, než systémová klávesnice, vás jistě osloví také svou prediktivní technologií, která je opravdu velmi přesná a čím víc budete psát, tím se ona víc naučí. Jediným, ale pro někoho dost zásadním nedostatkem, může být současná absence diktování hlasem. věřme však, že následné updaty, které mimochodem vycházejí poměrně často, nám tuto možnost rovněž pro náš jazyk zpřístupní.

Budu rád, když se o své postřehy a dojmy z používání klávesnice podělíte v naší Android konferenci.

Užijte si inovované psaní!

Aktualizováno 22.11.2013

Na popud jednoho z přispěvatelů naší androidí konference jsem ještě jednou detailně prozkoumal české rozložení klávesnice a tlačítko pro hlasový vstup je nakonec k dispozici i zde. Takže informaci o nedostupnosti diktování hlasem pro český jazyk beru zpět a tímto se za ni omlouvám.

Tlačítko pro hlasový vstup naleznete napravo hned vedle tečky. Zjistil jsem ale, že je zřejmě dostupné jen v aplikacích, které jsou primárně určeny pro psaní textu. Například ve vyhledávacím políčku portálu Google Play tlačítko dostupné není.

Princip diktování je velmi prostý. Stačí na onom tlačítku zvednout prst a můžete okamžitě začít s diktováním. Dvojitým poklepáním na displej proces diktování ukončíte a nadiktovaný text se ihned přepíše do příslušného editačního pole. Diktovat můžete nejen jednotlivá slova, ale i celé věty či delší bloky textu.