Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nové vývojové verze Firefoxu: Mozilla začíná válcovat konkurenci

6. 7. 2012

 

Poměrně nedávno jsem uveřejnil krátký článek, který pojednával o počátcích implementace asistivních technologií do webového prohlížeče Firefox. Na počátku však bylo zapracováno jen velmi málo mechanismů, které by nějak komfortněji přispívaly k možnostem prohlížení webu nevidomou osobou.

Ani v těchto horkých dnech však vývojáři z Mozilly rozhodně nezahálejí a já vám tak mohu jejich prostřednictvím tlumočit nejzajímavější novinky v oblasti přístupnosti, kterých jsme se před nedávnem dočkali.

Na úvod je třeba si říci, že tým společnosti Mozilla se vydal zcela jinou cestou a oproti konkurenci tak může nabídnout prohlížeč, který má veškeré potřebné technologie implementovány přímo v sobě a není tak závislý na dodatečných zásuvných modulech či dalších pluginech. Příkladná je rovněž komunikace se členy zahraniční Eyes-free konference, do které se ihned po oznámení prvních posunů v přístupnosti Firefoxu přihlásili dva hlavní vývojáři, kteří mají na starost právě zapracování asistivních technologií. Jmenovitě jsou to pánové Eitan Isaacson a Marco Zehe, díky nimž tak máme okamžitý přístup k horkým novinkám z vývojářské dílny Mozilly.

Jak již bylo krátce nastíněno výše, Firefox se snaží konkurovat v mnoha ohledech. Prvenství mu rozhodně patří v podpoře Adobe Flash, jelikož zbývající prohlížeče, které jsou uzpůsobeny pro používání zrakově postiženými uživateli, ji v sobě obsaženou nemají. Prohlížeč od Mozilly má sice flash plugin defaultně vypnutý, lze jej však v nastavení aplikace jednoduše aktivovat.

Dalším plusem je fakt, že při vývoji nových verzí bylo pamatováno jak na uživatele vlastnící přístroje s hardwarovou klávesnicí, tak i na majitele telefonů s dotykovým displejem. Vedle plné podpory obsluhy prostřednictvím hardwarové klávesnice (včetně navigace na webu) pak může Firefox uživatelům nabídnout naprosto revoluční metodu pro vyčítání obsahu webových stránek, kterou se nemůže pochlubit žádný z konkurenčních prohlížečů.

Zmapujeme-li si možnosti konkurence, tak zjistíme, že standardní systémový prohlížeč v Androidu 4.0 je sice také použitelný na čistě dotykových zařízeních, jeho omezení však spočívá v nutnosti aktivace a následném stažení speciálních webových skriptů, které jsou nutné pro ozvučení webového obsahu. I když jsme se v systému 4.1 Jelly Bean dočkali inovace v podobě nového prohlížeče Google Chrome, princip jeho funkčnosti se bohužel nezměnil a je tak rovněž závislý na výše popisované technologii. To samozřejmě neznamená, že by oba tyto browsery nebyly použitelné, nicméně se občas můžeme setkat s pádem onoho skriptu a tím i ztrátou vyčítání informací na webové stránce. Stranou nesmí pochopitelně zůstat ani speciálně navržený AndroidVox Browser, který je uzpůsoben především pro používání nevidomými uživateli. Pravdou je ale fakt, že pro plnohodnotnou práci s webem se počítá s přítomností hardwarové klávesnice nebo alespoň s její virtuální variantou v podobě aplikace Eyes-Free Keyboard. Navíc jsou k ovládání prohlížeče zapotřebí i specifická dotyková gesta, jejichž realizace může být pro méně motoricky zdatné jedince značně komplikovaná. Nyní se konečně dostáváme k oné revoluční technologii, kterou se vývojáři z Mozilly nebály implementovat do svého prohlížeče. Předem je nutno poznamenat, že dle prvních ohlasů je tato koncepce uživateli přijímána velmi pozitivně. Pánové programátoři se totiž rozhodli, že půjdou tou nejjednodušší cestou, která se jim v případě Androidu 4.0 a vyšším mohla naskytnout. Výsledkem jejich několika měsíční práce je pak přímá podpora nám již dobře známého speciálního režimu Explore by Touch, jehož prostřednictvím lze plnohodnotně ovládat zařízení s dotykovým displejem. U nižších verzí systému Android je pak nutné sáhnout buďto po hardwarové klávesnici nebo si vystačit s alternativou virtuální. Ta kromě režimu pro vkládání textu obsahuje také virtuální Directional Pad, který uživateli v omezené míře dovoluje dotykovou obsluhu operačního systému. Directional Pad je tak možné využít i pro pohyb na webové stránce. Po přepnutí klávesnice do režimu vkládání znaků pak lze používat i speciální klávesy pro rychlou navigaci. Ty jsou téměř identické s těmi, které můžete znát z klasických odečítačů obrazovky pracujících na platformě Windows nebo Linux. To jsem ale trošku odbočil, takže zpět k plnohodnotnému dotykovému ovládání. Implementace podpory režimu Explore by Touch totiž vychází z naprosto jednoduché a přitom geniální myšlenky dvou hlavních vývojářů. Ti nám prostřednictvím oficiálních blogů sdělili svou představu o způsobu zapracování asistivních technologií. Jejich cílem je vytvořit webový prohlížeč, který si uživatel pouze stáhne z portálu Google Play a může jej ihned začít využívat, aniž by se pro práci s ním musel naučit nějaké další dovednosti. Základní ideou je vystačit si pouze se znalostmi, které nový uživatel zařízení s Androidem musel načerpat pro základní obsluhu operačního systému. Dle mého názoru je tento koncept velmi dobře promyšlený a zatím vše nasvědčuje tomu, že by s ním Mozilla mohla mít velký úspěch. V konferencích se stále více setkávám s informacemi, kdy uživatel sděluje všem ostatním, že veškeré dostupné prohlížeče přestal používat a pracuje tak pouze s Firefoxem.

Jak to celé vlastně funguje?

Odpověď na tuto otázku zní: velmi jednoduše. Při prvním spuštění Firefoxu je uživatel nejprve dotázán, zda umožní prohlížeči sběr informací o funkčnosti aplikace, které budou následně odeslány vývojářům. Jakmile toto potvrdí, ocitne se v hlavním okně prohlížeče, které již pochopitelně může procházet pouze prsty. Ovládání je navrženo velmi intuitivně, takže v horní části displeje se při jeho pravé straně setkáme s adresním řádkem a s tlačítkem pro přepínání mezi otevřenými panely. Dále už se na úvodní stránce nachází jen jakýsi rozcestník, který vás může navést buďto na seznam všech dostupných doplňků, které je možné si do prohlížeče stáhnout nebo do nastavení funkce Firefox Sync, jejímž prostřednictvím můžete přistupovat k historii, záložkám či panelům ze svých ostatních zařízení. Po vstupu do menu aplikace vás pak přivítá nabídka v jednom vertikálním sloupci, která obsahuje nám dobře známé položky jako „obnovit“, „vpřed“, „záložky“, „sdílet“, nebo „doplňky“. Jistě mi dáte zapravdu, že ovládání nepůsobí nijak složitě a měl by si s ním poradit i méně zkušený uživatel. Po rozkliknutí adresního řádku můžete okamžitě naťukat webovou stránku, kterou chcete navštívit a Firefox vám ji po nezbytném odklepnutí bez zbytečných odkladů otevře. Po jejím načtení vám již nic nebrání v zahájení jejího průzkumu. Prstem můžete procházet obsah celého displeje, aktivaci jakéhokoli prvku pak lze provést jedním klepnutím na jeho pozici. Zobrazovaný obsah stránky posouváte vertikálním pohybem dvou prstů po displeji, nejvýhodnější je začít v jeho spodní části a postupovat směrem nahoru. Pohybem shora dolů pak rolujete opačným směrem. Gesto je shodné s tím, které se standardně využívá pro skrolování v delším seznamu položek.

Stažení a instalace

Aktualizace 31.8.2012

Jelikož společnost Mozilla má vývoj svého prohlížeče rozdělen do několika cyklů, které se neustále obměňují, rozhodl jsem se v rámci zjednodušení orientace v dostupných verzích celou věc co nejméně komplikovat.

Proto jsem si dovolil původní informace z tohoto článku odebrat a nahradit je jednodušším a hlavně aktuálním pojetím.

Doba nám totiž od původního vydání tohoto příspěvku velmi pokročila, takže jsou dnes k dispozici sestavení, která nejsou již tak úplně vývojová.

Pokusím se vám nyní v krátkosti osvětlit úskalí vývojových cyklů Firefoxu, ve kterých se Mozilla zjevně vyžívá. Nejnižším vývojovým stupněm jsou takzvaná noční sestavení (nightly builds), která vycházejí v podstatě každý den a obsahují tak nejnovější dostupné funkce prohlížeče. Jedná se však o velmi rané stádium vývoje, takže se můžeme u těchto verzí setkat s občasnou nestabilitou, případně neodladěností některých funkcí.

Druhým stupněm je cyklus, který je označován jako Aurora, což je zjednodušeně řečeno taková Prebeta verze. Platí tedy výše zmíněné avšak s tím rozdílem, že stabilita a funkčnost by měla v těchto sestaveních být na vyšší úrovni.

Téměř nejvyšším vývojovým stupněm je pak již poměrně klasické sestavení Beta, které ve většině případů předchází finálnímu vydání. O této verzi již můžeme prohlásit, že je možné ji využívat pro každodenní prohlížení internetu. Alespoň v případě Firefoxu pro Android tomu tak je. Samozřejmě můžeme na nějaké nedostatky narazit i u této verze, její odladěnost by ale měla být již na poměrně vysoké úrovni.

Konečně pak přichází finální fáze v podobě oficiálního vydání stabilní verze, která je již přímo určena ke každodenní práci. V případě operačního systému Android se můžeme setkat s následujícím rozřazením:

Z portálu Google Play si lze stáhnout pouze dva nejvyšší vývojové stupně, kterými jsou verze Beta a finální vydání.

Zbývající vývojová sestavení (nightly builds/Aurora) je pak možné stáhnout přímo na stránkách výrobce a to ve formě instalačních APK balíčků.

Ty je nutné do vašeho zařízení nejprve nakopírovat a poté nainstalovat jako běžné aplikace.

Název zástupce nainstalovaného sestavení pak koresponduje s označením vývojového stupně.

Z hlediska vývoje zde zmíním pouze aktuálně dostupný nightly build prohlížeče, který je momentálně k dispozici v připravované verzi s číslem 18. Z hlediska přístupnosti je však toto noční sestavení poměrně důležité, jelikož přichází s podporou nejnovější verze operačního systému Android Jelly Bean. Konkrétně se jedná o implementaci podpory pro nový způsob dotykového ovládání, který v Androidu 4.1 nabízí uživatelům možnost pohybu po obrazovce za použití zjednodušených dotykových gest.

Aktuální nightly build si můžete stáhnout zde:

ftp://ftp.mozilla.org/pub/mozilla.org/mobile/nightly/latest-mozilla-central-android/fennec-18.0a1.multi.android-arm.apk

 

Současná Beta verze se pak může pochlubit číslovkou 16, z čehož pro nás vyplývají dvě podstatné věci. Toto sestavení prohlížeče již v sobě integruje jak podporu ovládání pomocí hardwarové klávesnice (včetně navigačních kláves pro komfortní pohyb na webu(, tak i funkci, kterou uvítají především majitelé čistě dotykových zařízení běžících na Androidu 4.0 Ice Cream Sandwich. Mnozí jistě již tuší, že se jedná o podporu dotykového režimu Explore by Touch, díky níž můžete s webem pracovat jen za použití dotykového displeje.

Tato verze je tedy vhodná jak pro uživatele starších verzí systému (Android 2.2/2.3), tak i pro ty z vás, kteří již vlastní nějaký přístroj se čtyřkovým Androidem.

Aktuální verzi Beta instalujte z tohoto odkazu:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.firefox_beta&feature=search_result

 

Konečně se dostáváme k aktuálnímu oficiálnímu vydání, které se může pochlubit statusem finální verze.

Tento release má však implementovánu pouze základní podporu asistivních technologií v podobě možnosti prohlížeč plnohodnotně ovládat prostřednictvím fyzické klávesnice. Tuto verzi tak lze doporučit pouze uživatelům, jejichž zařízení běží na Androidu 2.2 nebo 2.3.

Aktuální release si můžete nainstalovat odtud:

https://play.google.com/store/apps/details?id=org.mozilla.firefox&feature=search_result

 

Poznámka k automatickým aktualizacím Firefoxu: Verze, které si nainstalujete z portálu Google Play jsou pochopitelně aktualizovány standardním způsobem, který je shodný s ostatními aplikacemi. Jestliže se rozhodnete pro instalaci některého z ranějších sestavení, o automatické aktualizace rovněž nepřijdete. Jejich stahování však probíhá přímo v rámci webového prohlížeče. Po jeho spuštění proběhne kontrola dostupných aktualizací a nová verze vám bude nabídnuta skrze oznámení v notifikační liště. Po odklepnutí notifikace se zahájí stahování aktuální verze, po jehož dokončení se vám opět v notifikační oblasti objeví výzva k její instalaci, na kterou je rovněž nutné klepnout.

Prohlížeč se následně ukončí a proces instalace bude automaticky spuštěn. Dále postupujte standardním způsobem dle pokynů na obrazovce.

Článek bude pochopitelně i nadále aktualizován a dostupné odkazy budou vždy korespondovat s nejnovějšími verzemi prohlížeče.

Rozhodně sledujte aktuální dění z této problematiky, jelikož Mozilla v oblasti přístupnosti opravdu razantně šlape na plyn.

Co říci závěrem?

Po důkladném otestování mohu s čistým svědomím prohlásit, že již nyní je prohlížeč ve velmi použitelné fázi a s příchodem finální verze s kompletní přístupností se má konkurence rozhodně na co těšit. Firefox totiž k překvapivě dobré použitelnosti přidává také intuitivní ovládání a svižné načítání webových stránek. Potěší rovněž podpora Adobe Flash nebo užitečná funkce Firefox Sync. Stabilní verze s podporou asistivních technologií bychom se dle posledních informací měli dočkat v průběhu měsíce srpna, musíme tedy doufat, že tomu tak skutečně bude. Vzhledem k zapálenosti vývojářů Mozilly dovést co nejdříve nastartovaný projekt do finálního stádia se dá předpokládat, že by termín mohl být dodržen.

Poslední informací budiž konstatování, že jsem se rovněž zařadil po bok uživatelů, kteří již k surfování používají výhradně mobilní Firefox.

Vývojáři Mozilly odvedli za velmi krátký časový úsek opravdu hodně práce, za což jim patří spousta díků a velké uznání.

Zdroje:

http://blog.monotonous.org/2012/06/25/explore-the-web-by-touch/

 

http://www.marcozehe.de/2012/06/13/quick-navigation-keys-now-in-nightly-builds-of-firefox-native-for-android/