Jdi na obsah Jdi na menu
 


JustSpeak: Google uvádí revoluční způsob hlasového ovládání

30. 9. 2013

 

V pátečních časných ranních hodinách představila společnost Google, respektive její accessibility team Eyes-Free Project absolutní novinku na poli asistivních technologií a sice zbrusu novou aplikaci JustSpeak, která uživateli dovoluje ovládat androidí zařízení jen pomocí hlasových povelů. Nové rozšíření ovládání je sice primárně určeno pro osoby s pohybovým handicapem, nicméně zástupce vývojářského týmu se vyjádřil v tom smyslu, že budou rádi za jakoukoli zpětnou vazbu i od dalších uživatelů.

Co je JustSpeak a jak funguje?

JustSpeak je nová asistivní technologie, která může fungovat zcela samostatně, ale výborně koordinuje i s odečítačem TalkBack. Služba je unikátní tím, že dovoluje uživateli ovládat jeho mobilní telefon/tablet výhradně pomocí hlasových příkazů bez použití rukou, což je dalším výrazným krokem v oblasti usnadnění ovládání dotykových zařízení. Z hlediska českých uživatelů to má bohužel jednu podstatnou vadu. Služba je prozatím jen v experimentálním provozu a její vývojová fáze je nyní ve stádiu beta. To by samo o sobě nepředstavovalo nijak výrazný problém, ovšem je tu ještě jeden zádrhel, který je pro naše uživatele kritický. Svá zařízení totiž můžete zatím ovládat jen anglickými povely, je ale velmi pravděpodobné, že se v budoucnu dočkáme i podpory dalších jazyků. Jsem s vývojáři v intenzivním kontaktu a problémy s Češtinou jsou v jednání. To, že lze JustSpeak ovládat jen v Angličtině totiž s sebou přináší ještě jeden nešvar. Uvedu ho na příkladu s aplikací „Telefon“, anglicky „Phone“.

Jestliže máte uživatelské rozhraní telefonu přepnuto do Češtiny, JustSpeak s vámi příliš dobře komunikovat nebude. V prvé řadě je to způsobeno tím, že defaultně je jazyk hlasového vyhledávání nastaven na Češtinu, takže se mnohdy stane, že engine chybně rozpozná váš hlasový příkaz. Toto se však dá lehce vyřešit přepnutím jazyka hlasového vyhledávání na Angličtinu. Dalším problémem je ale skutečnost, že JustSpeak pochopitelně nezná české ekvivalenty anglických názvů aplikací, takže když chcete například spustit aplikaci „Telefon“, tak můžete vyslovit jednoduché spojení „click telefon“. Pochopitelně se nic nestane, protože služba slovo Telefon nerozpozná. Bohužel to nejde ani tím způsobem, že uživatel má v zařízení českou lokalizaci systému, ale aplikaci korektně přikáže „click Phone“, což je angl. Název pro aplikaci Telefon. Zde zase narážíme na problém, že v českém prostředí se pochopitelně aplikace nazývají jinak, než v tom anglickém, takže JustSpeak z toho opět není vůbec moudrý.

Proto následující text berte jen jako inspirativní návod, který těm jazykově zdatnějším ukáže, jak si službu vyzkoušet a správně ji používat. Aby bylo zajištěno její korektní fungování, je úplně nejlepší, když si celé prostředí systému přepnete do Angličtiny.

Mnozí z vás teď možná namítnou, že pro české uživatele je to v podstatě nepoužitelné. Nepochybně máte z větší části pravdu, ale já jsem se i navzdory těmto okolnostem přeci jen rozhodl tento příspěvek napsat, protože mě schopnosti této nové technologie doslova ohromily a musím se přiznat, že její používání je vysoce návykovou záležitostí.

Není to sice hlasový asistent v pravém slova smyslu, takže z něj nevymámíte aktuální předpověď počasí či televizní program, na druhou stranu přináší něco, o čem si ostatní hlasoví asistenti mohou nechat jen zdát. Pomocí jednoduchých povelů totiž můžete nejen spouštět libovolné aplikace, ale i upravovat jakákoli nastavení či aktivovat libovolné prvky zobrazené na displeji zařízení. Zjednodušeně řečeno, JustSpeak pracuje stejně tak jako TalkBack s API rozhraním přístupnosti celého systému, takže můžete obsloužit v podstatě cokoli.

Co budete potřebovat?

•Zařízení s Androidem 4.2 a vyšším

•Připojení k internetu

•Samotnou aplikaci

•Minimálně alespoň jazyk hlasového vyhledávání přepnutý na Angličtinu, optimálně celé prostředí v angl. jazyce

Instalace/aktivace

Aplikaci JustSpeak si můžete stáhnout přímo z portálu Google Play, konkrétně pak z tohoto umístění:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.googlecode.eyesfree.justspeak

 

Instalace probíhá obvyklým způsobem, po jejím úspěšném dokončení pak hledejte JustSpeak pod položkou „nastavení/usnadnění“, kde jej stačí rozkliknout a jednoduchým přepínačem aktivovat. Zde je také možné otevřít nastavení aplikace, ale není nutné v něm nic upravovat.

Po kliknutí na výše zmiňovaný přepínač se objeví dialogové okno informující o oblastech, ke kterým bude mít JustSpeak přístup. Klepnutím na tlačítko OK mu jej odsouhlaste a jestliže máte aktivní i talkBack, přivítá vás hláška „JustSpeak is ready“. V tomto okamžiku je vše připraveno pro první použití.

Jak aktivovat naslouchací režim

U Androidu 4.2 máte jen jeden způsob, jak to provést. Pro aktivaci naslouchacího režimu použijte gesto, které je v čistém systému určeno pro spuštění služby Google Now, tedy v případě uživatelů odečítače TalkBack švihnutí dvěma prsty zdola nahoru. Pokud máte Android 4.3, můžete pro aktivaci využít také dlouhý stisk obou tlačítek pro regulaci hlasitosti. Ozve se krátký zvukový signál, popřípadě ucítíte i vibraci (je-li podporována) a v tom okamžiku je aplikace připravena rozpoznávat vaše hlasové povely. Pro vidící uživatele ještě dodám, že v pravém horním rohu obrazovky je proces naslouchání indikován také vizuálně. Jakmile vydáte příslušný příkaz, je rozpoznaný výsledek nejprve zobrazen/přečten (závisí na aktivaci TalkBacku) a poté je příslušný úkon proveden. Pokud se aplikaci nepodaří příkaz správně interpretovat, zahlásí „sorry, invalid command“.

V současnosti JustSpeak podporuje dva druhy hlasových povelů, jimiž jsou takzvané globální a lokální příkazy.

Globální hlasové příkazy

Jsou dostupné odkudkoli, tj. z jakékoli obrazovky operačního systému.

Příklady jsou následující:

•“go back“ – vrátí se o nabídku zpět

•“go home“ – přejde na domovskou obrazovku

•„recent apps“ – otevře seznam naposledy používaných aplikací

•“open/launch název aplikace“ – spustí danou aplikaci

•“quick settings“ – otevře nabídku rychlého nastavení (WI-FI, Bluetooth, GPS ATD)

•“switch/toggle“ – zapnutí nebo vypnutí např. WI-FI nebo GPS (příklad: toggle WI-FI on)

Poznámka1: Lomeno ve výrazech znamená, že je možné použít oba, výběr je zcela na vás.

•“notifications“ – otevře panel oznámení

Poznámka2: Příkazy jsou velmi flexibilní, takže můžete použít i rozličná synonyma uvedených výrazů. Například pro slovíčko „open“ jsou následující:

•launch

•show

•go to

•display

Poznámka3: Hlasové příkazy lze též formulovat jako celé věty, například „Please, open Gmail“ – prosím, otevři Gmail.

Poznámka4: JustSpeak využívá dalších specifických výrazů pro spuštění často používaných aplikací.

•“Browser/web“ – spustí výchozí internetový prohlížeč

•“OK/launch Google Now“ – spustí službu totožného jména

•“launch voice search“ – spustí klasické hlasové vyhledávání

Lokální hlasové příkazy

Jedná se zejména o povely, které jsou v přímé interakci s ovládacími prvky dané konkrétní obrazovky.

Příkazy jsou následující:

•“click/activate“ – aktivuje daný prvek (např. click apps – otevře seznam aplikací)

•“turn/toggle“ – zapne nebo vypne daný přepínač (např. turn on Bluetooth)

Poznámka5: Opět si můžete vybrat, zda použijete „turn“ nebo „toggle“.

•“scroll“ (down/up) – skroluje seznamem položek v požadovaném směru

Dostupná synonyma pro slovíčko „activate“:

•touch

•click on

•press

•open

•push

•tap

Řetězce hlasových povelů

Dostáváme se k další unikátní funkci, kterou je služba JustSpeak obdařena. Ta totiž umí rozpoznat nejen jednotlivé příkazy, ale i jejich různé kombinace. Uvedeme si to na příkladu: Řetězec příkazů se nejčastěji skládá z globální a lokální části, tj. nejprve vyslovíme nějaký globální povel např. „quick settings“, přidáme spojku „then“ a následně řekneme co se má stát potom. Řekněme si to nyní celé: „quick settings then WI-FI“ – znamená otevři rychlé nastavení a pak WI-FI připojení.

Nebo ještě jiný příklad: „click apps then next page“ – znamená otevři seznam aplikací a přejdi na další stránku.

Zjednodušeně řečeno tak můžete spojit dva úkony do jediného povelu.

Alternativní způsoby aktivace služby JustSpeak

V současné době accessibility team společnosti Google intenzivně experimentuje s dalšími možnostmi aktivace procesu naslouchání. Již nyní je v nastavení aplikace dostupná možnost pro konfiguraci NFC štítků, pokud je někdo z vás vlastní. Samozřejmostí je pak pochopitelně také zařízení, které disponuje NFC čipem. Pro ty co nevědí:

NFC je poměrně nová bezdrátová technologie, která umožňuje například sdílení dat pouhým přiložením dvou zařízení. Další uplatnění nalezla tato technologie také v bankovním sektoru, kde se stále častěji využívá pro rychlé bezhotovostní platby.

Pár slov závěrem

Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že ačkoli je služba zatím jen v testovacím režimu, funguje již velmi spolehlivě. Autoři přislíbili další vylepšování a rozšiřování stávajících funkcí, takže má JustSpeak dle mého soudu před sebou velkou budoucnost. Nejsem si zcela jist, ale mám dojem, že žádná obdobná technologie dosud na konkurenčních mobilních platformách neběží, nepočítám-li samozřejmě klasické hlasové asistenty. Google se však vydal poněkud odlišnější cestou a chce svým uživatelům nabídnout opravdu plnohodnotnou možnost ovládání hlasem bez nutnosti interakce s dotykovým displejem.

Teď nezbývá než doufat, že se v budoucnu dočkáme také schopnosti rozpoznávat i české povely. Jak jsem nastínil již v úvodu, s vývojáři jsem v kontaktu a budu je atakovat tak dlouho, dokud to bude nutné. Přeci jen jsme již naštěstí dost pokročili a i za velkou louží už vědí, že existuje nějaká maličká zemička v srdci Evropy, která by také ráda JustSpeak používala.

Pevně věřím tomu, že za nějaký čas bychom se opravdu mohli dočkat i my.

Má víra je podložena i skutečností, že hlasové vyhledávání od Googlu již přeci umí rozpoznat i Češtinu, takže proč by to vlastně nemělo být možné?

Ti z vás, kteří se rozhodnou aplikaci i navzdory jazykové bariéře vyzkoušet, nechť se prosím podělí o své dojmy v naší androidí konferenci.